Logo voorstel voor lokaal gebrouwen bier. Het filmpje laat het proces zien van het kalligraferen van de letters

naar het omzetten naar een digitaal vector-bestand.